Narzędzia Do

Przemysłu

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Posiadamy w ofercie odzież BHP 

Odzież BHP chroni pracowników przed zagrożeniami. Ogień i ekstremalna pogoda, bakterie i wirusy to zagrożenia, które mogą prowadzić do choroby lub obrażeń. Na szczęście dostępnych jest wiele rodzajów odzieży ochronnej BHP, które pomogą Ci zachować bezpieczeństwo podczas pracy.

Odzież ochronna BHP chroni pracowników przed zagrożeniami.

Odzież ochronna BHP jest przeznaczona do ochrony przed wieloma zagrożeniami, w tym chemikaliami, czynnikami biologicznymi, pyłami, gorącem/dymami/parami, hałasem i promieniowaniem. Można jej używać, aby zapobiec lub zmniejszyć narażenie na te zagrożenia podczas pracy z materiałami, o których wiadomo, że są szkodliwe, lub jeśli pracujesz w środowisku, w którym istnieje ryzyko narażenia na takie substancje lub czynniki (na przykład: podczas stosowania chemikaliów ogrodowych na zewnątrz).

Jeśli używasz sprzętu ochronnego, ważne jest, abyś jako pracodawca lub właściciel firmy wybrał właściwy rodzaj PPE do odpowiedniej pracy – nie wystarczy byle jaka rzecz!

Sekcja: Ogień i ekstremalna pogoda

Możesz również kupić odzież ochronną, lub kombinezon, który jest ognioodporny i ochroni Cię przed ekstremalną pogodą.

  • Odzież ognioodporna: To jest to, co noszą strażacy, gdy walczą z pożarami. Chroni ona przed ciepłem wydzielanym przez płomienie.

  • Odzież ochronna: obejmuje wszystko, co pomaga chronić w razie wypadku przy pracy, np. kask lub okulary ochronne.

  • Kombinezony ochronne: Są one często używane przez osoby pracujące w laboratoriach, aby nie zostały skażone przez substancje takie jak promieniowanie lub odpady radioaktywne.

Sekcja: Bakterie i wirusy

Bakterie i wirusy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Istnieje wiele przykładów, które ilustrują ten fakt, ale jeden w szczególności powinien być na twoim radarze: gronkowiec złocisty. Jest to bakteria, która może powodować zakażenia skóry, zatrucia pokarmowe, zapalenie płuc, a także inne choroby w zależności od tego, w jaki sposób dostanie się do organizmu.

Gronkowiec złocisty jest odporny na antybiotyki, więc leczenie jest szczególnie trudne, jeśli dojdzie do zakażenia w wyniku pracy z płynami chemicznymi lub produktami zawierającymi gronkowca złocistego – nawet po podjęciu wszystkich właściwych środków ostrożności podczas ich stosowania (w tym noszenia odzieży ochronnej).

Aby chronić się przed bakteriami takimi jak gronkowiec złocisty podczas pracy w środowisku, w którym mogą one występować: Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne podczas pracy z chemikaliami lub innymi substancjami/produktami, które mogą narazić Cię na kontakt ze szkodliwymi substancjami (jak te wymienione powyżej); Utrzymuj właściwą higienę rąk poprzez częste mycie rąk w ciągu każdego dnia; Unikaj dotykania twarzy, jeśli nie jest to absolutnie konieczne (zamiast tego często używa się chusteczek do twarzy); Utrzymuj miejsce pracy w czystości, czyszcząc rozlane płyny natychmiast, zanim wyschną; Zachowaj ostrożność, wchodząc do toalet, ponieważ miejsca te mogą szybko ulec skażeniu z powodu częstego korzystania z nich przez wiele osób w ciągu czasu.

Sekcja: Zagrożenia

Zagrożenia w miejscu pracy występują zazwyczaj w postaci substancji chemicznych, promieniowania lub hałasu.

Substancje chemiczne, takie jak kwasy i zasady, mogą powodować oparzenia i podrażnienia skóry, natomiast metale, takie jak miedź i rtęć, mogą uszkodzić układ nerwowy. Promieniowanie ultrafioletowe (światło słoneczne) może poparzyć skórę, jeśli nie nosisz odzieży ochronnej. Hałas pochodzący z elektronarzędzi może spowodować utratę słuchu, jeśli nie chroni się uszu za pomocą zatyczek lub nauszników.

"Świetnie zaopatrzony sklep! W końcu gdzieś na żywo można obejrzeć sprzęt DeWalt i Milwaukee. Polecam!"
Jacek Sobolewski